لوگوی ابزار اوحدی

  • زمینه فعالیت:فروش انواع جک های گاراژی

هرچند ما دوست نداشتیم ولی مشتری می خواست در کار حتما از شکل یکی از انواع جک استفاده شود.

ما تصمیم گرفتیم این مدل را که در همه ماشین ها هم موجود هست و به چشم خیلی از بیننده ها شاید آشنا بیاید در طرح ترسیم کنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.