لوگوی موسسه خیریه ضامن آهو

لوگوی موسسه خیریه ضامن آهو
  • زمینه فعالیت:موسسه خیریه

در این طرح، با توجه با نام و موضوع از یک بچه اهو استفاده شد که بصورتی هست که ظریف و دوست داشتنی است. (بچه آهو، برای نشان دادن ضعیف بودن)

دستی که او را نگه داشته است در ابعادی بزرگ هست، بنشان بزرگی و بخشندگی و حمایت از ضعیفان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حساب من