لوگوی خدمات برون مرزی

exterritorial services logo
  • زمینه فعالیت:خدمات بروزن مرزی و بین المللی برای ایرانیان

– سادگی فوق العاده که مشاهده میکنید…
– رنگ بندی مرتبط
– حرف H اول help و حرف i اول iranian هر دو موجود است.
– نماد ۲ آدمک که یکی در حال دادن چیزی به دیگری است یا دستش را به نشان همکاری به سمت او دراز کرده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.