لوگو برای فروشگاه سازمانی

logo for organizational store
  • زمینه فعالیت:فروشگاه سازمانی الکترونیکی

بجای اشاره مستقیم به فروشگاه بودن از حرفنماد B و ترکیب آن با طرح خاص و زیبای آدمکی که می بینید استفاده شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.