لوگو برای اپلیکیشن ام کارواش mcarwash

طراحی لوگو ام کارواش mcarwash
  • زمینه فعالیت:اپلیکیشن کارواش در محل

طراحی لوگو بر پایه پلن کسپر و به سبک حرفنماد.

با ایده ای که مشتری داشت یک قسمت از ام را بطوری در امردیم که به شکل یک تیک دیده می شود.

رنگ آبی (تمیزی و پاکیزگی) و زرد (انرژی) هم در این کار استفاده شده اند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.