لوگوی کلاسیک برنج میلاد

لوگوی ترکیبی برنج میلاد
  • زمینه فعالیت:برنج حبوبات خشکبار

بدرخوایت مشتری به یک نوشته خوانا و ساده نیاز بود و اشاره به موضوع فعالیت در لوگو با استفاده از رنگ های گرم.

در نهایت این طرحیست که تائید و تحویل شد.

سبک این لوگو کلاسیک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حساب من