لوگو شرکت تجاری و بازرگانی

لوگو شرکت تجاری و بازرگانی
  • زمینه فعالیت:شرکت بازرگانی و تجاری

بازرگان و تاجر ارتباط مستقیمی با سفر دارد و ما در این طرح با توجه به وجود نام پارس، از نماد یک پرنده باستانی مثل سیمرغ استفاده کرده ایم که بسیار مینیمال و ساده طراحی شده است.
پرنده سمبل سفر و مهاجرت و آزادانه به هرکجا رفتن است که این با مفهوم تجارت همخوانی داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حساب من