لوگوی انتشارات

publisher logo design
  • زمینه فعالیت:انتشارات مکتبستان

استفاده از رنگ های پرچم، (البته نه به ترتیب) و یک کتاب باز که نام برند هم بصورت فانتزی در آن درج شده است.
در بالای این کتاب شکل یک آدمک را هم میبینید که با حالت دستهایش خوشحال بنظر می رشد.
لوگو به سبک ترکیبی کار شده و نوشته و نماد همیشه باهم استفاده می شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.