لوگوی راه سازی

Road Construction logo
  • زمینه فعالیت:شرکت صنعتی و راه سازی

طراحی لوگو برای این شرکت راه سازی، بصورت نماد.
خطوط موجود در کار که مشخصا نشان دهنده راه و جاده هست، و کوه هم دلیل کوهستانی بودن ارومیه در کار استفاده شده است.
بجای خورشید، از یک المان چرخدنده هم برای نشان دادن صنعتی بودن شرکت استفاده شده است.
با ترکیب رنگ قهوه ای که مشاهده می کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.