طراحی آرم برای شیرینی سام

شیرینی سام طراحی آرم
  • زمینه فعالیت:شیرینی سرا و قنادی

لوگوی ترکیبی برای شیرینی سرای سام.

این طرح به شکل یک کیک هست که یکی از سمبل های شیرینی فروشی ها و قنادی ها می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.