لوگو کشتی رانی

لوگو کشتی رانی
  • زمینه فعالیت:خدمات کشتیرانی و تجاری

این لوگو باید مرتبط با دریا و کشتی و جنوب می بود و این طرح در نهایت ارائه شد.
در این طرح این المان ها را میبینید: دریا – موج – خورشید – سکان کشتی – کشتی
که همگی بخوبی درهم ترکیب شده و این شکل را ساخته اند.
رنگ ها نیز مرتبط و مناسب هستند و با توجه به پلن انتخابی، خروجی بسیار با کیفیت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حساب من