لوگوی برند ZTA

zta logo design

این طرح هم یک طرح رسمی و ساده و بنوعی یک حرفنماد هست. به درخواست مشتری باید محیط کار دایره میبود که در نهایت چیزی که مشاهده می کنید را برای ایشان آماده کردیم.

خیلی اوقات نظرهایی دریافت میکنیم که مثلا چطور یک طرح ساده این شکلی را به جایی سفارش می دهند چون ترسیم ان کاری ندارد. اما بسیاری از بیننده ها نمی دانند که برای رسیدن به این شکل چقدر وقت گذاشته شده و چقدر خطوط و اشکال ویرایش شده اند تا در نهایت نظر مشتری جلب شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.