قیمت ها

دقت بفرمائید هزینه های زیر فقط هزینه چاپ هستند و هزینه طراحی جداگانه می باشد.

لیست قیمت کاغذ ترحیم

سایزجنسطرحگرم (ضخامت)

لیست قیمت کارت ویزیت

جنس کارتسایز (سانتی متر)یکرو / دو رروتعدادزمان تحویلقیمت (تومان)
لمینت براق9 در 6دو رو500 عدد10 روز کاری280,000
لمینت مات9 در 6دو رو500 عدد 10 روز کاری320,000
لمینت براق9 در 6دو رو1000 عدد10 روز کاری350,000
لمینت مات9 در 6دو رو1000 عدد 10 روز کاری400,000
لمینت برجسته9 در 6دو رو1000 عدد10 روز کاری300,000
لمینت برجسته مربع5.6 در 5.9دو رو1000 عدد10 روز کاری250,000
لمینت براق مربع5.6 در 5.9دو رو1000 عدد15 روز کاری250,000
لمینت مات مربع5.6 در 5.9دو رو1000 عدد15 روز کاری300,000
سلفون براق8.2 در 4.8یک رو1000 عدد4 روز کاری120,000
سلفون مات8.2 در 4.8یک رو1000 عدد4 روز کاری120,000
سلفون براق8.2 در 4.8دو رو1000 عدد4 روز کاری130,000
سلفون مات8.2 در 4.8دو رو1000 عدد4 روز کاری130,000
برچسب بدون سلفون8.2 در 4.8یک رو1000 عدد4 روز کاری120,000
برچسب با سلفون8.2 در 4.8یک رو1000 عدد4 روز کاری130,000
دورگرد براق8.7 در5.7دو رو1000 عدد4 روز کاری190,000
دورگرد مات8.7 در 5.7دو رو1000 عدد4 روز کاری190,000

لیست قیمت چاپ روی لیوان

نوع و جنس لیوانقیمت (تومان)
سفید معمولی25,000
دسته رنگی30,000
جادویی (حرارتی)35,000