کاغذ ترحیم

فروش انواع کاغذ ترحیم و تهذیب آماده در طرح ها و سایز های مختلف به تعداد دلخواه مشتری، قابل ارسال به سراسر کشور.

جهت سفارش کاغذ ترحیم لطفا کد مربوط به طرح های مورد نظرتان را یادداشت کنید و در قسمت ثبت سفارش برای ما ارسال نمائید. توجه داشته باشید که تمام کاعذها 80 گرم مات هستند.

برای استفاده از این کاغذهای طرح دار با پرینتر باید متن مورد نظر خودتان را روی آن چاپ کنید.

کاغذ ترحیم کد: 1
کاغذ ترحیم کد: 1
کاغذ ترحیم کد: 4
کاغذ ترحیم کد: 4
کاغذ ترحیم کد: 7
کاغذ ترحیم کد: 7
کاغذ ترحیم کد: 10
کاغذ ترحیم کد: 10
کاغذ ترحیم کد: 13
کاغذ ترحیم کد: 13
کاغذ ترحیم کد: 16
کاغذ ترحیم کد: 16
کاغذ ترحیم کد: 19
کاغذ ترحیم کد: 19
کاغذ ترحیم کد: 22
کاغذ ترحیم کد: 22
کاغذ ترحیم کد: 25
کاغذ ترحیم کد: 25
کاغذ ترحیم کد: 28
کاغذ ترحیم کد: 28
کاغذ ترحیم کد: 31
کاغذ ترحیم کد: 31
کاغذ ترحیم کد: 2
کاغذ ترحیم کد: 2
کاغذ ترحیم کد: 5
کاغذ ترحیم کد: 5
کاغذ ترحیم کد: 8
کاغذ ترحیم کد: 8
کاغذ ترحیم کد: 11
کاغذ ترحیم کد: 11
کاغذ ترحیم کد: 14
کاغذ ترحیم کد: 14
کاغذ ترحیم کد: 17
کاغذ ترحیم کد: 17
کاغذ ترحیم کد: 20
کاغذ ترحیم کد: 20
کاغذ ترحیم کد: 23
کاغذ ترحیم کد: 23
کاغذ ترحیم کد: 26
کاغذ ترحیم کد: 26
کاغذ ترحیم کد: 29
کاغذ ترحیم کد: 29
کاغذ ترحیم کد: 32
کاغذ ترحیم کد: 32
کاغذ ترحیم کد: 3
کاغذ ترحیم کد: 3
کاغذ ترحیم کد: 6
کاغذ ترحیم کد: 6
کاغذ ترحیم کد: 9
کاغذ ترحیم کد: 9
کاغذ ترحیم کد: 12
کاغذ ترحیم کد: 12
کاغذ ترحیم کد: 15
کاغذ ترحیم کد: 15
کاغذ ترحیم کد: 18
کاغذ ترحیم کد: 18
کاغذ ترحیم کد: 21
کاغذ ترحیم کد: 21
کاغذ ترحیم کد: 24
کاغذ ترحیم کد: 24
کاغذ ترحیم کد: 27
کاغذ ترحیم کد: 27
کاغذ ترحیم کد: 30
کاغذ ترحیم کد: 30
کاغذ ترحیم کد: 33
کاغذ ترحیم کد: 33

در زیر می توانید نمونه ای از پشت و روی کاغذ ترحیم چاپ شده را نیز مشاهده کنید:

طرح پشت کاغذ ترحیم - ریزه
تصویری از طرح پشت کاغذهای ترحیم

برای سفارش و خرید کاغذ ترحیم می توانید از قسمت ثبت سفارش استفاده کنید و یا با استفاده از اطلاعات تماس ما در پائین صفحه با ما در ارتباط باشید.